หิน Classic White Limestone มีค่าการดูดซึมสูง การใช้งานในไทยที่เป็นเขตร้อนชื้นควรทำน้ำยาเคลือบผิว ป้...
ผ่านไปเกือบ10ปี​ เกิดอะไร​ขึ้น​กับกระเบื้องดินเผาHalong
#กระเบื้อง​ดินเผา​ปูพื้น​ฮาลอ​ง​ #กระเบ...
การติดตั้งผนังหินแกรนิต(Granite)มีวิธีการหลัก ๆ 2 วิธีดังนี้ 1. การติดตั้งแบบแห้ง (Dry Process / Mechanical Fixing)* เช็คผนังที่จะดำเนินการติดตั้งว่าเ...
ปั้นดินให้เป็นก้อนอิฐดินเหนียวนำมานวดบดก่อนขึ้นรูปเป็นชิ้น ตากอิฐผึ่งลมทิ้งให้แห้งก่อนนำเข้าเตาเผาให้สุกแกร่ง
#อิฐดินเผาสงขลา by สยามคลาสสิค วัสด...
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ....
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ บจก.สยามคลาสสิค บิซเซิร์ฟ
(ธุรกิจ : พัฒนาและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์) ...